Välkommen till Ögårdsskolan!

Hos oss lär barnen sig läsa, skriva och tala bra svenska. Samtidigt får de givetvis gedigen kunskap i samtliga ämnen inom den svenska skolan.

Eftersom skolan har en konfessionell inriktning läser eleverna Islamologi utöver den ordinarie timplanen.

Respekt och trygghet är viktigt för oss. För att få en lugnare och gynnsammare undervisningsmiljö arbetar vi i små klasser med maximalt 20 elever. Detta ger varje enskild elev mer effektiv tid och större möjlighet att uppnå sina mål.

Ögårdsskolan undervisar ungefär 250 elever i årskurserna F-6.

Vi vill ge våra elever grunden för en bra framtid!

Många vill ha en plats på Ögårdsskolan. Ansök i god tid! Elevkö anmälan

Här kan du lämna klagomål och synpunkter

Välkomna till ett nytt läsår på Ögårdsskolan.  

På uppropsdagen 15 augusti 2019 samlas skolans samtliga elever kl.09:00 på moskéens innergård för ett upprop.

Det är ingen vanlig skoldag och eleverna går hem efter uppropet.

Observera att inga bussar kör hem barnen utan det får ombesörjas av föräldrarna.  

Vi ser fram emot ett härligt läsår.

Personalen på Ögårdsskolan