Frånvaroanmälan

Detta sker mellan kl. 08.00 och 08.30 genom att ringa 040-228323 och lämna meddelande på telefonsvararen eller 040-228342 och be den personal som svarar i personalrummet att ta ett meddelande. Det går även bra att sjukanmäla på skolwebben.
Uppge alltid elevens namn och klass.