Vår fritidsverksamhet innehåller pedagogiska aktiviteter som pyssel, målning, gymnastik, utomhusaktiviteter, dans och bakning.Liksom skolan lägger fritidshemmet stor vikt vid att utveckla barnens sociala kompetens i samspel med vuxna och andra elever.

 

 

 

 

Vi prioriterar också den kommunikativa förmågan, inte minst genom lek och skapande verksamhet. Barnens trygghet och känsla av meningsfullhet är viktiga mål för att de ska utvecklastill självständiga individer. Vår verksamhet inriktar sig på att främja barnens identitetsutveckling, där den fria fantasifulla leken är en viktig del.

Vi har två avdelningar, en för de yngre och en för de lite äldre eleverna. På avdelningarna arbetar förskollärare, fritidspedagog, fritidsledare och elevassistenter.

 

Kontakta oss på fritids

Tel. 040-228343

E-post: fritids@ogardsskolan.se