Skolkalender för Läsårstider 2017/2018

Fredagen 11 augusti har fritidsverksamheten stängt för planering

Höstterminen: Måndag 14 augusti – onsdag 20 december

Torsdag 31 augusti Studiedag

Fredag 1 september Lovdag

30 oktober – 5november  Höstlov

16 oktober Studiedag (Fritidsverksamheten har stängt för planering)

28-29 november Utvecklingssamtalsdagar

Onsdag 20december Skolavslutning

Måndagen 8 januari har fritidsverksamheten stängt för planering

8-9 januari Studiedagar

 

Vårterminen Onsdag 10 januari – torsdag 14 juni

19-23 februari Sportlov

Torsdag 15 mars Studiedag (Fritidsverksamheten har stängt för planering)

26 mars -2 april april Påsklov

25 -26 april Utvecklingssamtalsdagar

30 april- 1 maj Lovdagar

Torsdag 17 maj Helgdag  – Kristihimmelsfärd

Fredag 18 maj lovdag

Onsdag 6 juni  HelgdagSveriges Nationaldag

Onsdag 13 juni Skolavslutning