Skolkalender för Läsårstider 2017/2018

Fredagen 11 augusti har fritidsverksamheten stängt för planering

Höstterminen: Måndag 14 augusti – onsdag 20 december

Torsdag 31 augusti Studiedag

Fredag 1 september Lovdag

30 oktober – 5november  Höstlov

16 oktober Studiedag (Fritidsverksamheten har stängt för planering)

28-29 november Utvecklingssamtalsdagar

Onsdag 20december Skolavslutning

Måndagen 8 januari har fritidsverksamheten stängt för planering

8-9 januari Studiedagar

 

Vårterminen Onsdag 10 januari – torsdag 13 juni

19-23 februari Sportlov (fritids är öppet)

Torsdag 15 mars Studiedag (Fritidsverksamheten har stängt för planering)

26 mars -2 april Påsklov (fritids är öppet 26-29)

25 -26 april Utvecklingssamtalsdagar (fritids är öppet)

Måndag 30 april Lovdag (fritids är öppet)

Tisdag 1 maj Helgdag (Stängt)

Torsdag 10 maj Helgdag (Stängt)

Fredag 11 maj Lovdag (fritids är öppet)

Onsdag 6 juni  HelgdagSveriges Nationaldag (Stängt)

Onsdag 13 juni Skolavslutning