2018-01-12

Till alla vårdnadshavare med barn på Ögårdsskolan

Hej!

Nu har vårterminen på Ögårdsskolan dragit igång och vi välkomnar våra nya medarbetare Andrea och Hülya. Andrea är klasslärare  i 3b och Hülya kommer att jobba i förskoleklass Linden, 4a och på fritids. I slutet på förra terminen började även Marcus som klasslärare i 3a och Pajtime som varit föräldraledig är tillbaka som lärare i 2B. Vendela som jobbat på raster och på fritids under senare delen av hösten har utökat sin tid och kommer även jobba lite mer i skolan men framförallt kommer hon att synas ute på de flesta rasterna.

Förskoleklasser Ht-18

Vi kommer att göra klart våra antagningar till de nya förskoleklasserna under de närmsta veckorna och vi har som vanligt många sökande. Om ni har syskon som vill ha plats till hösten måste dessa anmälas senat 1 februari för att få ta del av syskonförtur. Nytt för hösten 2018 är att förskoleklassen blir en obligatorisk skolform och det blir inte längre frivilligt att delta.

Bussen

Vi vill påminna om att ni föräldrar måste hjälpa till att se till att era barn följer reglerna på bussen. Vi kommer bli hårdare med att stänga av elever som utgör en fara för sin egen och andras säkerhet. Tänk även på att hjälpa era barn vara i tid till bussen. Den som inte kommer i tid får ta sig till skolan på egen hand.

Öppet Hus- NYTT Datum

I höstens informationsblad kunde ni läsa om att det skulle vara Öppet hus den 5 maj. Detta datum är ändrat. Det kommer inte att bli något Öppet hus under våren utan vi tar det i början av hösten.

Lördagen 1:a September kommer Ögårdsskolan att arrangera en Öppet hus dag tillsammans med Islamic Center.

Sedan i november undervisar jag klass 6b. Eftersom vi inte hittat en lärare med rätt behörighet har jag valt att ansvara för det själv med hjälp av Mirlinda som studerar till att bli lärare. Detta gör att jag ofta inte är tillgänglig att svara i telefon. Jag ber er därför att skicka mail eller ringa till Susan på skolexpeditionen 040-228323.

TELEFONNUMMER TILL FRITIDS

Lilla fritids 0765 276305

Stora fritids 0765 276315

Lämna helst meddelanden via sms. Ring vid akuta ärenden.

Andra datum att komma ihåg under våren:

19-23 februari – Sportlov (Fritids är öppet)

Torsdag 15 mars – Studiedag (Fritidsverksamheten har stängt för planering)

26 mars -2 april – Påsklov (fritids är öppet 26-29)

25 -26 april  – Utvecklingssamtalsdagar (fritids är öppet)

30 april  – Lovdag (fritids är öppet)

1 Maj – Helgdag (Stängt)

Torsdag 10 maj – Helgdag (stängt)

Fredag 11 maj – lovdag (fritids är öppet)

Onsdag 6 juni  Helgdag – Sveriges Nationaldag(stängt)

Onsdag 13 juni – Skolavslutning

 

Med Vänlig hälsning,

Anna Savage Jones
Rektor

Ögårdsskolan
Tel. 040-228322
Epost:anna@ogardsskolan.se