Ögårdsskolan är en friskola som drivs av Islamic Centers Församling. Skolan undervisar elever i årskurserna F-6. Vi följer svensk skollag och den svenska läroplanen, men med Islamologi som tillägg.

Vår främsta uppgift är att hjälpa varje elev att nå så långt som möjligt utifrån sina egna förutsättningar.  Under sin skolgång möter våra elever positiva vuxna som tillsammans med dem planerar och utvärderar skolarbetet. Vi hjälper eleverna framåt mot sina mål, genom att motivera dem till ansvar, aktivt deltagande i undervisningen och fullföljande av varje arbetsmoment.

På skolan råder en stämning präglad av gott samarbete, ömsesidig respekt och hänsyn till allas behov, förutsättningar och intressen.

 

Ögårdsskolan är en attraktiv skola och ett bra val i många avseenden:

  • Vi strävar efter ha maximalt 20 elever per klass, vilket innebär bättre kontakt med varje elev och bättre förutsättningar att se till individen behov och utveckling.
  • Vi har välutbildad och engagerad personal.
  • Vi är en liten skola, vilket främjar samarbetet mellan personal och elever/föräldrar.
  • Vi prioriterar det svenska språket – ett av de viktigaste redskapen för integration och framtidsmöjligheter gällande utbildning och yrkesval.
  • Vi finns i nybyggda, fräscha lokaler som är modernt utrustade.
  • Vi har egen idrottssal och slöjdsal. Dessutom består en stor del av skolgården av grönområden för lek och rörelse.