​​​​​​​​​​​​​​Skolans personal

Klicka på den person du vill skicka epost till!

Namn

Befattning

Abdi Jimale​ ​Elevassistent
Aied ​Fayoumi ​Lärareassistent
​Ali Abdelli ​Islamologilärare
Alicia Whilde Elevassistent
​Anna Olin​ ​Musiklärare
Anna Savage-Jones Rektor
Ayla Bekir Specialpedagog
Bilél Abdelli Elevassistent
Carl Johan Kamf ​​​Klass 5B
Caroline Weibull ​Specialpedagog
Daisy Bergqvist​ Föreskoleklass Linden
Elif Ajredinovski​ ​​Klass 6B
Emil Skog Klass 4A
Faduma Abdirahman Elevassistent
Faraj Jegrem ​Elevassistent
​​Georgina Sabaei ​Elevassistent​
Grazyna Haweto ​​Förskoleklass Eken
Kawsar Mohammad ​Klass 1B
Hasan Avdija ​Syslöjdlärare
​Juan Fadil Sharif ​​Lärareassistent
​Jovanka Stankovic ​​Assistent
​​​Jeanette Gunnarsson ​Klass 2A
Lena Ingelsson Klass 2B
Maha Al Saffar Elevassistent
Malin Wennberth Sjödahl Klass 3B
Margareta Fehland Kurator
Mevlude Avdija Syslöjd
Mohammed Juma ​Klass 4B
Muhamed Miskic ​Träslöjdlärare
Nathalie Bromé Elevassistent
Nuray Davtov​​​ ​​Förskoleklass Linden
​Nisveta Odobasic ​Elevassistent
Parwin Hassan ​Föräldraledig
Ramije Zulal ​Klass 5A
Robin Bolin Klass 3A
Ruhide Altindag ​​​​Klass 1A
Sara Andersson Arezoo ​Föräldraledig
Sara Avdija ​Förskoleklass
Stela Rozic ​Skolsköterska
Susan Dib​ ​​Skolexpedition
Suzan Ademovska ​​​Elevassistent
Vanessa Bernekorn ​​​​​Föreskoleklass Linden
Viktoria Fofic ​​​​Klass 6A