På Ögårdsskolan finns skolsköterska, kurator och två specialpedagoger. Deras uppgift är att säkerställa alla elevers välmående.

Skolsköterska:
Stela Rosic​
040-22 83 45
Stela arbetar tisdagar och onsdagar (08:00-16:00)
 
Skolläkare: Annika Lindgren

Skolkurator:

Mina Arezoo

Specialpedagog:

Emil Skog

Ayla Bekir​