På Ögårdsskolan finns skolsköterska, kurator och två specialpedagoger. Deras uppgift är att säkerställa alla elevers välmående.

Skolsköterska:

Stela Rosic​
040-22 83 45

Stela arbetar tisdagar och onsdagar (08:00-16:00)

 

 

 

Specialpedagog:

Caroline Jannesson​

Specialpedagog:

Ayla Bekir​

Skolkurator:
Margareta Fehland

Skolläkare :
Annika Lindgren