På Ögårdsskolan finns skolsköterska, kurator och två specialpedagoger. Deras uppgift är att säkerställa alla elevers välmående.

Skolläkare: Annika Lindgren

Specialpedagog:

Emil Skog

Ayla Bekir​