Skolledningen för Ögårdsskolan:

Personalansvarig

Fritidshem
Vanessa Bernekorn