Skolledningen för Ögårdsskolan:

 

 

Rektor
Anna Savage-Jones​

 

 

 

 

 

Personalfrågor
Elin Whilde

Fritidshem
Vanessa Bernekorn