Skolledningen för Ögårdsskolan:

Personalfrågor
Elin Whilde

Fritidshem
Vanessa Bernekorn