Skolledningen för Ögårdsskolan:

Personalansvarig

Fritidshem